Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để ứng dụng phục vụ cho người dùng tốt hơn và cung cấp các thông tin về thị trường bất động sản của Việt Nam, và phục phục cho các mục đích chính là đăng bán, cho thuê, đăng tìm mua và tim thuê, ứng dụng Sundihome yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc

Các thông tin cá nhân mà Sundihome thu thập của người dùng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email và các thông tin không bắt buộc như ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin người dùng cng cấp được sử dụng vào các mục đích sau:

  1. Cung cấp cho người dùng các thông tin về bất động sản mà người dùng cần trên Sundihome
  2. Đối với người đăng bán hoặc cho thuê bất động sản thì đây là thông tin cần thiết mà người cần mua hoặc tìm thuê có thể liên lạc để thực hiện giao dịch
  3. Đối với người cần mua hoặc cần thuê thì đây là thông tin để người bán và người cho thuê bất động sản có thể liên lạc để thực hiện giao dịch
  4. Sundihome cam kết không cung cấp thông tin của người dùng cho bất kỳ một đối tác thứ 3 nào. Trong kế hoạch phát triển Sundihome, thì khi người dùng yêu cầu cung cấp thông tin cho đối tác thứ 3, người dùng có thể tự liên lạc và cung cấp, Sundihome không thực hiện việc cung cấp thông tin này

Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ các thông tin này cho đế khi người dùng không còn muốn sử dụng các dịch vụ của Sundihome cung cấp

Thông tin đơn vị chủ quản

Đơn vị chủ quản của Sundihome là BSD SOLUTIONS thực hiện việc thu thập các thông tin này, bạn có thể liên lạc với BSD qua thông tin sau:

  • Công ty TNHH BSD SOLUTIONS.
  • Địa chỉ: TK 14/15 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Website: www.bsdinsight.com
  • Điện thoại liên lạc +84 918 339 689 (Liên lạc với Mr. Đại)

Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết dùng tất cả các khả năng của mình để bảo mật thông tin cá nhân của người, tuyệt đối không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ đối tác thứ 3 kể cả trong trường hợp được người dùng yêu cầu

Các tình huống người dùng cần cung cấp thông tin

Các tình huống sau đây người dùng cần cung cấp thông tin.

  1. Đăng ký sử dụng Sundihome, các thông tin cần cung cấp: Họ và Tên, Điện thoại, Email và Mật Khẩu
  2. Thực hiện các nghiệp vụ đăng bán, đăng mua, đăng tìm, đăng cho thuê, đăng tìm thuê bất động sản. Các thông tin cần phải cung cấp là Điện thoại

Hiệu lực của chính sách bảo mật

Các chính sách bảo mật thông tin người dùng của Sundihome sẽ có hiệu lực từ 9:00 AM, ngày 18/11/2019