Tôi rất thích ứng dụng Sundihome và đã giới thiệu với nhiều bạn bè, họ đều có cùng cảm nhận như tôi. Ứng dụng đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm mới nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc