Nội thất thông minh

Nội thất thông minh

“Nội thất thông minh”, “giường thông minh”, “bàn trà thông minh”… là một trong những từ khóa có tỷ lệ tìm kiếm khá cao trên Google năm 2019. Điều này cho thấy xu hướng sử dụng đồ nội thất đã có nhiều thay đổi, mặt khác cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của thị…